GRANICE

 

Droga do Raju

Istotą człowieczeństwa są granice, ich ustanawianie, utrzymywanie, kontestowanie i przekraczanie. Niekończącą się grę z nimi rozpoczął Bóg, wyganiając ludzi z Raju tylko za zjedzenie jabłka. Dalej wszystko potoczyło się lotem błyskawicy: codzienna egzystencja, moralność, polityka, obyczajowość, sztuka, etc. - kolejne obszary stawały się bezkresną, często krwawą areną granicomanii i granicofobii. Epopeja budowania, burzenia i przekraczania różnych linii, barier, granic, tabu nadal jest sensem i wyznacznikiem ludzkiej historii i zwykłej codzienności każdego z nas. Proceder jest zawsze ten sam: najpierw granicę wymyślamy, a potem ją unicestwiamy. Wydaje się to oczywistym absurdem. Według Goethe świat idzie do przodu dzięki tym, którzy mu się sprzeciwiają. Czy jednak życie bez granic jest możliwe, skoro jednocześnie ich wytyczanie jest definiowaniem naszej tożsamości i odrębności, pierwszym krokiem ku identyfikacji (indywidualnej, grupowej, narodowej, państwowej, światopoglądowej, religijnej)? Czyż nie powstrzymują nas one przed autodestrukcją? Czy mają aspekt moralny, czy tylko praktyczny? Sztuka jest niezastąpionym poligonem destrukcji granic i kanonów. Wymyślono ją, by bezpiecznie testować przekraczanie nie tylko estetycznych norm i ograniczeń. Zapytajmy więc o „tożsamość” biżuterii, o to jakie granice ją definiują? Estetyczne, funkcjonalne, materialne czy etyczne? Czy można je dowolnie przekraczać, przesuwać, niwelować? Czy wówczas biżuteria będzie biżuterią? Czy jednak istnieją granice, nie tylko w biżuterii, których przekroczyć nie wolno, których przekroczyć się nie da, których przekroczyć nie potrafimy? Zapytajmy także, czy biżuteria potrafi opowiedzieć swoim językiem o innych niż jej własne granicach? Czy może odnieść się do innych dziedzin ludzkiej egzystencji, jak: cielesność, moralność, religia, rzeczywistość społeczna, polityka, państwowość, biznes? Atawistycznie skażeni nieuleczalnym „Rajskim kompleksem”, powszechnie marzymy o życiu bez granic. Żyjemy w czasach, gdy przekraczanie granic nie zna granic. Paradoksalnie, w ten właśnie sposób realizujemy swoje odwieczne pragnienie i potrzebę wolności. Chcemy, aby było jak na początku. Ale czy naprawdę możliwy jest jeszcze powrót do Raju?

Legnicki konkurs biżuterii, którego przedmiotem z założenia jest krytyczna refleksja nt. istotnych problemów życia czy sztuki, charakteryzuje zawsze specjalnie dobrany temat, z reguły uwzględniający aktualny kontekst artystyczny, społeczny, polityczny czy ekonomiczny. Dla przykładu, gdy poprzednią dekadą zawładnął postmodernizm tematem była „Dekonstrukcja-Rekonstrukcja”, z kolei reakcją na relatywizm wartości (nie tylko) w estetyce był temat „Absolute Beauty”, a „Revolt” odzewem na „ruch oburzonych” (indignados); obnażaniu mechanizmów autokreacji poświęcone były konkursy „Skandal” i „Sexy”, a tropieniu i redefiniowaniu antycznych kodów współczesności – temat „Classic”. Także obecny temat – Granice - zainspirowany został konkretnymi wydarzeniami ze sfery geopolitycznej (aneksja części Ukrainy, wojny na Bałkanach i całym basenie Morza Śródziemnego, w Azji i Afryce etc.) ale w istocie posiada także przesłanie szersze i głębsze, jest poszukiwaniem źródeł wszystkich naszych ograniczeń (naturalnych i kulturowych), tropieniem mechanizmów tworzenia i sensów utrzymywania jakichkolwiek granic, jest w ostateczności pytaniem o aktualną tożsamość homo sapiens. O tożsamość każdego z nas.

 

 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w 24. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej GRANICE

w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015

 

Do pobrania Regulamin (tutaj)

Do pobrania Faktura prac (tutaj)

           

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2015 r.!!!

 


 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas kulminacji

Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015, w dniach 15-16 maja 2015. 


Zapraszamy do Legnicy!!!

 

 

 

dalej do:

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy