Srebrne Szkoły

Cykliczna prezentacja najważniejszych uczelni artystycznych w Europie, której celem jest artystyczna konfrontacja dorobku oraz prezentacja twórczych poszukiwań najmłodszego pokolenia artystów. Wystawa prezentuje prace profesorów, studentów i absolwentów Wydziału Biżuterii Wyższej Szkoły Sztuki i Designu Burg Giebichenstein, Halle (Niemcy) oraz Wydziału Biżuterii i Projektowania w Metalu Wyższej Szkoły Sztuki i Wzornictwa Duncan of Jordanston, Uniwersytet Dundee (Szkocja).

Wydział Biżuterii, Wyższa Szkoła Sztuki i Designu Burg Giebichenstein, Halle Niemcy

Kurs trwa 10 semestrów i składa się z 3 części:  Przez pierwsze 2 lata (Grundstudium) obok głównego przedmiotu kierunkowego jest także kilka przedmiotów podstawowych, włącznie z technikami związanymi z biżuterią. Trzeci i czarty rok (Hauptstudium) są głównie przeznaczone na pracę w pracowni. Piąty rok jest w całości poświęcony na pracę w pracowni, mającą na celu przygotowanie  prezentacji dyplomowej oraz przeprowadzenie badania do pracy dyplomowej.  Równolegle z zajęciami praktycznymi, prowadzone są wykłady i seminaria z historii sztuki i filozofii. Studenci kończą studia z Dyplomem Sztuk Pięknych, co jest odpowiednikiem tytułu magistra Sztuk Pięknych (MFA). Obecnie na zajęcia z jubilerstwa uczęszcza 18 studentów Uniwersytetu Sztuki Burg Giebichenstein. Burg Giebichenstein zapewnia doskonałe warunki studiów zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli-tutorów i nauczanie indywidualne, miejsce w pracowniach oraz dostęp do zaplecza warsztatowego. Dzięki wspólnym początkom i niewielkiemu oddaleniu od innych wydziałów w Burg Giebichenstein, w toku studiów ma miejsce także wymiana interdyscyplinarna.

Program biżuterii opiera się na indywidualnej pracy w pracowni z regularnymi zajęciami z nauczycielem oraz cotygodniowymi spotkaniami w grupie. W klasie biżuterii może być maksymalnie 20 osób. Na początku pierwszego roku studenci dostają zadanie, który każdy może rozwiązać na swój własny sposób, po to, aby obrać jakiś własny obszar badań. Bazując na tym, studenci rozwijają i kontynuują własne projekty.

Zarówno w kwestiach merytorycznych jak i praktycznych studenci mogą liczyć na pomoc kierownika zakładu i jego asystenta.  W kwestiach technicznych pytania mogą kierować do kierownika pracowni. Projekty polegające na wymianie z innymi uczelniami artystycznymi w kraju i za granicą, seminaria i warsztaty z gośćmi oraz wystawy lokalne i za granicą pomagają studentom zdobyć doświadczenie oraz kontakty, przygotowując ich w ten sposób na karierę w dziedzinie sztuki.

Naszym celem jest wychodzenie poza tradycyjne przekazywanie umiejętności oraz metod rzemieślniczych,  badanie aktualnych osiągnięć współczesnej biżuterii, przedefiniowanie treści i celów, oraz dostrzeganie tego co ma miejsce  w innych dziedzinach sztuki.  Nasi absolwenci powinni umieć wybrać i zgłębiać  swoje własne motywy przewodnie oraz dziedziny badań oraz realizować swoje pomysły samodzielnie i na właściwym poziomie rzemieślniczym.  Chodzi o to, aby rozwinęli swój własny artystyczny język oraz obrali swój punkt widzenia.  

Biżuteria jest formą sztuki wyrażoną w małym formacie, mikrokosmosem abstrakcyjnych, metaforycznych form. Ma ona, przede wszystkim, prywatną naturę, jest ona czyjąś osobistą własnością, a to posiadanie  daje przyjemność. Miejscem biżuterii jest ciało, a jej funkcją wyróżnienie noszącego ją. Jej mała skala wymaga, żeby została wzięta w dłoń i obejrzana z bliska.  Jakie wrażenie sprawia dany wyrób biżuteryjny, jego waga, materiały, z których został wykonany? Jak został wykonany, jego faktury, powierzchnie, użyte formy i wzory, jak wygląda z przodu i z tyłu? Wszystko to jest wymyślone i wykonane przez jedną osobę, żeby inna mogła się tym cieszyć. Tylko w tym kontekście pokazuje się biżuterię szerszej publice. Noszący utożsamia się z biżuterią, a nosząc ją okazuje zadowolenie z siebie samego.
 

    


Wyższa Szkoła Sztuki i Wzornictwa Duncan of Jordanstone przy Uniwersytecie Dundee (DJCAD), Dundee, Szkocja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Kurs projektowania biżuterii i form złotniczych na DJCAD cieszy się uznaną reputacją krajową i międzynarodową. Przez ostatnie 3 lata, główna nagroda Towarzystwa Złotników w Londynie (the Goldsmiths Company) była przyznawana jednemu z absolwentów szkoły na krajowym  pokazie absolwentów “New Designers” (Nowi Projektanci) w Londynie.

Kolegium jest częścią Uniwersytetu Dundee od 1996 roku i cieszy się opinią jednej z najlepszych szkół artystycznych i wzornictwa w Wielkiej Brytanii oraz najlepszej w ramach Szkockiego Programu Badawczego (Scotland for Research). Znajduje się tu około 60 specjalizacji licencjackich w zakresie projektowania biżuterii i form złotniczych, ścieżek kształcenia magisterskiego oraz podyplomowych programów badawczych łącznie ze studiami doktoranckimi. Będąc częścią nowoczesnego uniwersytetu, studenci i kadra DJCAD korzystają ze wszystkiego co tak duża instytucja edukacyjna ma do zaoferowania jednocześnie zachowując etos Szkockiego Kolegium Sztuki (Scottish College of Art). Kadra jest czynnie zaangażowana w wiele projektów badawczych np. w dziedzinie tożsamości i zarządzania tożsamością.

Kurs umożliwia studentom indywidualne myślenie i tworzenie prac, które traktują tematykę intelektualną, społeczną i kulturową. Poprzez zachęcanie do krytycznego myślenia i dyskusji, powstaje dynamiczne i żywe środowisko, w którym można tworzyć nowe pomysły i technologie. Studentów zachęca się do przemyślenia swoich konceptów oraz sposobów pracy, do pracy zespołowej oraz w zakresie kilku dyscyplin co zmusza ich do przekraczania granic swojego warsztatu.

Kształcenie oparte jest na eksperymentowaniu z różnorodnymi materiałami takimi jak papier, tkanina, plastik, drewno oraz metale szlachetne jak i nieszlachetne.  Wykorzystuje się tradycyjne techniki manualne oraz nowo powstające techniki takie jak elektroformowanie, wycinanie laserowe, przetwarzanie cyfrowe wraz z drukowaniem trójwymiarowym.

V&A (Muzeum Victorii i Alberta) w Dundee ma zostać otwarte w 2014 roku w nadbrzeżnej części miasta. Współpraca pomiędzy Muzeum V&A w Londynie, londyńskim City, DJCAD oraz Uniwersytetem Dundee zakłada wystawy objazdowe V&A jak również nowe, wspólne przedsięwzięcia kolegium oraz muzeum.

 

     

 

 

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy