Srebrne Szkoły

 

Cykliczna prezentacja najważniejszych uczelni artystycznych w Europie, której celem jest artystyczna konfrontacja ich dorobku oraz prezentacja twórczych poszukiwań najmłodszego pokolenia artystów. Tegoroczna edycja prezentuje prace profesorów, studentów i absolwentów Wydziału Projektowania Biżuterii i Złotnictwa, Wyższej Szkoły Sztuki i Designu, Sint Lucas University, Antwerpia (Belgia) oraz Wydziału Sztuki, Mediów i Designu Sir Johna Cassa, London Metropolitan University (Wielka Brytania).

 

Wydział Projektowania Biżuterii i Złotnictwa
Wyższa Szkoła Sztuki i Designu, Sint Lucas University, Antwerpia, Belgia

Der Schmuck Salon
Der Schmuck Salon ukazuje atmosferę atopii: poczucie, że rzeczy są nie na miejscu, w niezwykłych połączeniach. Elementy mebli i biżuteria wydają się być śladami świata, który nigdy nie istniał i istnieć nie będzie, ale wydaje się nam znany. Z pozoru znajome materiały i formy jednak zaskakują i zdumiewają. Stają się abstrakcyjnymi obrazami wskazującymi na istnienie przestrzeni mentalnej. Lustra, stoły, szafy i krzesła, jak również biżuteria, są widocznymi elementami rzeczywistości, nawiązującymi do innej rzeczywistości. Takie przedstawienie mebli i biżuterii porównać można do komponowania martwej natury: starannie zaaranżowane obiekty stają się artystyczną sceną, tracą związek z rzeczywistością.
Der Schmuck Salon prezentuje wybór prac studentów Wydziału Biżuterii i Złotnictwa, Wyższej Szkoły Sztuki i Designu, Sint Lucas University, Antwerpia, Belgia. Kurator: Hilde de Decker

O szkole
Na Wydziale Projektowania Biżuterii i Złotnictwa projektowana jest współczesna biżuteria oraz małe przedmioty. Przedmioty, które mogą, choć nie muszą być funkcjonalne, ale które nawiązują wyraźnie do ludzkości i jej wielkości. Właśnie dlatego “ciało” - zarówno w stosunku do biżuterii, jak i przedmiotów – uważane jest za motyw przewodni programu.
Tworząc biżuterię i przedmioty (“rzeczy domowe”), zawsze zaczyna się od znaczenia wizualnego – od wyobrażenia. Wybór materiału i techniki jest ważny, ale podporządkowany jest wyobrażeniu. Ponadto, Wydział Projektowania Biżuterii i Złotnictwa oferuje kształcenie na poziomie akademickim. Oznacza to, że praca artystyczna jest zawsze związana z prowadzeniem badań i teorią.
Praca studentów koncentruje się na: zbieraniu informacji zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i własnych oraz rozwijaniu metod projektowania. Obecnie na uczelni poszukuje się powiązań między procesem myślenia i tworzenia, badaniem i intuicją, treścią i wykonaniem, wyobraźnią i interpretacją.
Cały proces zapisywany jest w zbiorach szkiców, fotografiach i na filmie tak, by inne dyscypliny – czy to analogowe czy cyfrowe – mogły być również włączone w projekt. I to właśnie z tej metody pracy związanej z procesem wyłonią się zdecydowane obrazy. Obrazy przejmujące, które w sposób autentyczny komunikują się ze światem zewnętrznym, publicznością, ludźmi. Jako biżuteria lub jako przedmiot.
W czasie pierwszego roku studiów licencjackich kładzie się nacisk na eksperymentowanie. Na drugim roku student skupia się na samym kursie. Odkrywa specyficzny język biżuterii i przedmiotów. Język, który mówi o wartości, luksusie, użytkowaniu, ochronie, pamiątkach, statusie, tradycji. Tematy, które nawiązują do treści i znaczenia. Na trzecim roku studenci pracują w większości samodzielnie i próbują określić własną pozycję na międzynarodowym polu zawodowym. Do tego czasu student rozwija autentyczny język wizualny kształtując własny, jak charakter pisma.
W czasie studiów magisterskich kładzie się jeszcze większy nacisk na odpowiedzialność i własną inicjatywę. W tym czasie student formułuje własne pytania badawcze i określa kontekst swojej pracy.

Rzecz o ludziach i przedmiotach codziennego użytku.
Od września 2009 roku Wydział Projektowania Biżuterii i Złotnictwa Sint Lucas University College of Art & Design ma w ofercie kurs, który podnosi narzędzia codziennego użytku - “rzeczy domowe” - do rangi przedmiotów posiadających znaczenie. Kurs zakorzeniony jest w pierwotnym “złotnictwie”, ale mimo, że termin odwołuje się do długiej historycznej tradycji, oferowany jest w trybie współczesnym. Studiowanie na tym wydziale to współczesna kontynuacja tego, co zaczęło się dawno temu: związku pomiędzy ludźmi a przedmiotami.

 

          

 

 

Wydział Sztuki, Mediów i Designu Sir Johna Cassa,
London Metropolitan University, Wielka Brytania

Położona w sercu City i na krańcach East End uczelnia im. Sir Johna Cassa oferująca kształcenie w zakresie biżuterii i złotnictwa, zajmuje wyjątkowe miejsce w londyńskim środowisku artystyczno-rzemieślniczym w sensie historycznym i kulturalnym.
W czasie studiów przygotowawczych i licencjackich zachęca się studentów, by przyjmowali badawcze podejście w stosunku do poglądów i materiałów. Możliwościom rozwoju każdego studenta sprzyja silny nacisk na eksperymentowanie zarówno z pomysłami, jak i praktycznymi rozwiązaniami. W obrębie wszystkich kierunków studiów zasadnicze znaczenie dla zgłębienia formy i struktury mają nowe i innowacyjne metody tworzenia. Każde zajęcia uwzględniają samowystarczalny i umotywowany proces pracy z naciskiem na indywidualne pomysły i budowanie pewności siebie przy realizacji własnych projektów, stanowiących większą część programu ostatniego roku studiów. Zajęcia obejmują poznawanie materiałów i rozwijanie narracji poprzez pracę, budując jednocześnie potężną bazę, która daje absolwentom możliwość koncentracji na własnej zawodowej motywacji i indywidualnym kierunku rozwoju w dziedzinie biżuterii i złotnictwa.
Studentów zachęca się, by w czasie studiów stworzyli szeroką bazę własnych umiejętności, znajdując jednocześnie swoje mocne strony, umożliwiające przejście od konkretu do abstraktu w przypadku szerokiego zakresu przedmiotów. Studenci pracują nad własnymi pomysłami w kierunku głębszego zrozumienia swoich motywów, analizują zarówno treść, jak i kontekst swojej pracy.
Studia magisterskie na kierunku projektowanie biżuterii to intensywny kurs dla zawodowych projektantów i absolwentów, pozwalający rozwinąć umiejętności i nabrać doświadczenia w dziedzinie biżuterii z pomocą wiodących międzynarodowych projektantów i nauczycieli akademickich. Kierunek ten ma na celu rozwijanie zaawansowanych umiejętności praktycznych i warsztatu pracy związanego z projektowaniem i wyrobem biżuterii. Studenci budują własną filozofię projektowania, aby poszerzyć własne portfolio projektowe, uczą się oceniać lokalny i światowy język projektowania biżuterii i mody oraz zastanawiają się nad sposobami dotarcia do nowej widowni i możliwościami wprowadzania nowych produktów. Większość kadry to praktykujący artyści i projektanci, a uczelnia cieszy się wsparciem szeroko znanych artystów, projektantów i twórców. Świetna baza, wiedza specjalistyczna oraz działalność związana z przedsiębiorczością (Digital Manufacturing Centre, Metropolitan Works, Design Nation, London Jewellery Week) wspierają i przygotowują studentów do pracy w dziedzinie projektowania biżuterii.
Studia magisterskie na kierunku projektowanie biżuterii oferują studentom pracownię z dostępem do najbardziej nowoczesnych urządzeń cyfrowych i tradycyjnych. Zagadnienia związane z trwałością i odpowiedzialnością społeczną w designie są wspólnie badane w obrębie nowych możliwości branżowych i praktyki rzemieślniczej. Kładziemy nacisk na pojęcie współpracy pomiędzy dyscyplinami designu, prowadzące do innowacyjności myśli i języka projektowania. Interdyscyplinarna współpraca oparta na zrozumieniu i zgłębianiu procesu współczesnego projektowania tworzy żyzny grunt dla innowacji. Wielu absolwentów rozpoczyna własną praktykę i tworzy łącząc sztukę z designem.
The Dialogue Collective to grupa artystów z zamiłowaniem do biżuterii i złotnictwa w najszerszym rozumieniu tych dwóch dyscyplin. The Dialogue Collective składa się z twórców bezpośrednio związanych z Wydziałem Biżuterii i Złotnictwa London Metropolitan University oraz zaproszonych gości. Do ich kompetencji należy rozwijanie nowych sposobów tworzenia i ukazywanie innowacyjności poprzez dzielenie się i dyskusję, a także praca dla oraz z publicznością nieobeznaną ze współczesną biżuterią i złotnictwem.

Mah Rana
Opiekun studiów magisterskich na kierunku projektowanie biżuterii

 

      

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy