Insitute of Art and Design, University of West Bohemia (Pilzno, Czechy)

Srebrne Szkoły to cykl wystaw ukazujący dorobek artystyczny europejskich wyższych szkół złotniczych, ich profesorów, absolwentów i studentów. W tym roku w jego ramach prezentowane są dwie uczelnie.

 

 

 

Studio Projektowania Metalu i Biżuterii (założone w 2004 r.) jest jednym z pierwszych w Instytucie Sztuki i Projektowania Uniwersytetu Zachodniej Bohemii. Głównym impulsem do stworzenia pracownii był brak artystycznej szkoły w północno-zachodniej, zachodniej i południowej części Czech, a także silny społeczny popyt na sztuki w regionie i poza nim. W roku akademickim 2005/06 Instytut otrzymał akredytację na prowadzenie studiów magisterskich. Studio ma koncentrować się na utrzymaniu pozycji lidera wśród specjalistycznych placówek edukacyjnych w dziedzinie sztuki i projektowania w Czechach i tworzeniu warunków dla rozwoju wydziału. Priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia i ciągły rozwój w zakresie programów i dyscyplin. Studio oferuje szeroką gamę uznanych czeskich artystów, których reputacja w dziedzinie sztuki i projektowania wykracza poza granice Czech. Specyfika tej szkoły polega głównie na wzajemnym uzyskiwaniu dostępu do pól indywidualnych i ich pokrywaniu się z innymi wydziałami. Rezultatem jest ścisła współpraca z Uniwersytetem Technicznym i Humanistycznym usytuowanych w zachodnich Czechach w Pilznie, co pozwala na znaczne rozszerzenie zakresu oferowanych przedmiotów. W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach, konkursach, wystawach i innych działaniach. Od września roku akademickiego 2012/13, po przeniesieniu studia do nowego budynku, nauczanie na studiach I stopnia rozpoczęto w sumie w 20 pracowniach.

         

Studio Projektowania Metalu i Biżuterii działa pod kierunkiem profesofa Vratislava Karela  Nováka i asystenta Petra Vogela we współpracy z asystentką warsztatową Miroslavou Veselou (studentom wszystkich klas przyznane zostały zadania i pomysłu do pracy). Tematy zadań mają szeroki zakres - od rysunku, malarstwa i modelowania  po projektowanie w metalu i innych materiałach. Poszczególne zadania są wybierane z  szerokiego zakresu, rozciągającego się od biżuterii poprzez oddzielny obiekt - rzeźby z  metalu po projektowanie obiektów użytkowych. Na przykład: pierścionek dla kogoś (pierścień, rewitalizacja dziedzicznej biżuterii), biżuteria w połączeniu z głową, pudełka z biżuterią, szklanki, miejsca szczególne biżuterii, obiekt o funkcji wody, skład mechaniczny, produkty kulinarne, krzesła, źródła światła, medale portretowe, charakter i wiele więcej. Rozwiązanie każdego zadania jest zazwyczaj skomplikowane, wymaga kompleksowej analizy, czasem dokonania korekty w końcowej prezentacji obiektu w formie grafiki, fotografii, plakatów, zaproszeń, filmu, itp. 

          

Nauczanie ukierunkowane jest przede wszystkim na plastikową strukturę materii, przestrzeni i materialne stosunki, studium przyrody, ludzi, zwierząt, logiczne powiązania między człowiekiem i środowiskiem; przyżyciowe stany i refleksje, a nie tylko psychologię kolorów i kształtów. Kierownictwo Studia popiera wszystkie wysiłki zmierzające do przekroczenia granic innych mediów lub działań artystycznych. Istotnym elementem edukacji jest znajomość rzemiosła i materiałów oraz ich postrzeganie w kontekście podstawowej wiedzy historycznej związków. Uczniowie są zachęcani do odnalezienia naturalnego kontekstu i nowych aspektów między przeszłością i przyszłością. Podczas studiów zapoznają się z dziesiątkami osobistości, które pomogą im ukierunkować się ideologicznie i artystycznie. W debatach i obronie ich własnych wytworów zmuszeni są werbalnie wyrażać swoje uczucia i opinie, a także uczą się akceptować krytykę innych, poznawać siebie i przechodzić do świata zewnętrznego. Jest to możliwe nie tylko w studio, ale także na plenerowych pobytach w Nečtinách lub Czeskim Raju. Studenci Studia Projektowania Metalu i Biżuterii uczestniczą z powodzeniem w wielu czeskich i międzynarodowych konkursach, na przykład: Krajowa Nagroda dla studentów Wzornictwa 2012, Projekt Talent w Zlín, Kręgi na wodzie w Bratysławie, międzynarodowy konkurs Rytuał 2012 i Bunt 2013 w Legnicy.  Niewątpliwą korzyścią z prowadzenia badań w tej pracowni jest kompleksowa edukacja w zakresie jej dziedziny. Oprócz dzieł sztuki ważna jest także  zdolność do słuchania własnych instynktów i obrona swoich pomysłów, kreatywny proces, który powinien stać się życiową misją absolwentów.

          

Jirzi Podany                                                         Marcela Steffanova

 

          

Petra Benesova                                                       Silvia Dolnikova

 

Vratislaw Karel Novak

 

 

Uczestnicy wystawy:  

Tata Akhatova

Petra Benešova

Lenka Červinková

Silvia Dolníková

Martina Dulcová

Tereza Dušková

Veronika Gocová

Martin Grosman

Eva Hegedűsová

Antonín Juračka

Adam Kasalý

Charlotte Kejzlarová

Jaroslava Klimentová

Zuzana Kopčova

Kamil Kurka

Eliška Lhotská

Karolina Maříková

Veronika Menčíková

Markéta Moravcová

Iveta Mulačová

Vratislav Karel Novák

Kateřina Pelikánová

Jiří Podaný

Hana Polívková

Kateřina Reichowá

Marika Sejkorová

Tereza Severýnová (Píznová)

Anita Šťastová

Marcela Steffanová

Markéta Šumová

Miroslava Veselá

Petr Vogel

 

 

Akademia Rycerska, LCK ul. Chojnowska 2

Ekspozycja: 30.04. – 30.06., wt. – pt., godz. 10.00-18.00; sob. 11.00-14.00

 

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy