ASP Łódź

 

Cykl wystaw ukazujący dorobek artystyczny europejskich wyższych szkół złotniczych, ich profesorów, absolwentów i studentów. W tegorocznym cyklu zaprezentowane zostaną: Akademia Sztuk Pięknych z Gdańska i Łodzi oraz Akademia Sztuk Pięknych z Glasgow (Szkocja).

 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI

Katedra Biżuterii

Katedra Biżuterii w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi istnieje od 2002. Jest to jedyna katedra o tej specjalizacji w Polsce. Została utworzona z istniejącej od 1959 roku Pracowni Projektowania Biżuterii założonej przez profesor Lenę Kowalewicz-Wegner. Studia są dwustopniowe. Cykl kształcenia realizowany jest w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Kształci projektantów biżuterii i form złotniczych. Studenci projektują i wykonują: biżuterię unikatową i przemysłową, przedmioty na stół, galanterię metalową, medale, statuetki itp. Praca ze studentami ukierunkowana jest głównie na rozbudzanie indywidualnych predyspozycji, wyobraźni, kreatywności i zdolności manualnych, rozwijanie ich wrażliwości i osobowości artystycznej. Katedra Biżuterii jest jedną z pięciu katedr Wydziału Tkaniny i Ubioru. Studenci mają możliwość szerokiego wyboru pracowni i rozwijania swoich zainteresowań. Kształcenie równoległe w pracowniach projektowych, warsztatowych i ogólnoplastycznych zapewnia studentom optymalne przygotowanie specjalistyczne zarówno jako projektanta przemysłowego jak i niezależnego twórcy. Prace realizowane są zarówno w klasycznych materiałach i technikach, jak i nietypowych surowcach czy technologiach komputerowych. Metody i program nauczania są modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb rynku. Liczne udziały studentów i absolwentów w konkursach złotniczych, nagrody w kraju i zagranicą najlepiej świadczą o wysokim poziomie nauczania.

 

P. Bober 

 

Każde działanie powinno wynikać z naszej wewnętrznej potrzeby i być naszą autentyczną i suwerenną wypowiedzią. Nie ma tutaj miejsca na rutynę. Projektowanie rzeczy to tworzenie rzeczywistości jutra, różne sposoby myślenia, wzajemne przenikanie się sztuk użytkowych i działań artystycznych, wykraczanie poza granice danej dyscypliny. Osobiste zaangażowanie i rozwój pozwalają na tworzenie przedmiotów naznaczonych indywidualnością jego twórcy. Wykonując przedmiot zostawiamy na nim swój ślad. Sztuka opiera się na kulturowych krzyżówkach i mieszaniu mediów. Możemy wybierać: nowe technologie, tradycyjne techniki i procesy, łączyć je, eksperymentowanie z różnymi materiałami i technologiami, ważne aby powstały przedmiot stał się formą komunikatu, próbą rozmowy z odbiorcą. Nowe techniki to badanie nowych ścieżek, to poszukiwanie nowych form wypowiedzi. Biżuteria jest znakiem, elementem osobistej fasady, musi być nastawiona na człowieka, pasować do jego ciała, charakteru odbiorcy i funkcji jaką ma pełnić. Nadawanie przedmiotom niestandardowej formy wymaga od projektanta wyobraźni i znajomości użytych materiałów i technologii. Potrzeba tworzenia, nowy sposób konsumpcji i identyfikacji, zmieniają dystans między twórcą, jego wytworem, a odbiorcą, wymagają nowego podejścia do konwencji i zastanych stereotypów. Istnieje czas tworzenia i czas percepcji sztuki. Oba doświadczenia wzbogacają nasze życie i motywują do poszukiwania nowych form wypowiedzi.

Andrzej Boss

 

M.Terka 

 

M. Włodarczyk 

 

P. Krzyszkowski

 

      

 

Struktura Katedry Biżuterii

Kierownik katedry prof. Andrzej Boss

Pracownie:

Pracownia Biżuterii

prof. Andrzej Szadkowski, dr Sergiusz Kuchczyński

 Pracownia Form Złotniczych

prof. Andrzej Boss , dr Ewa Effenberg

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania

 mgr Marcin Nowak

Pracownia Emalii

dr Olga Podfilipska- Krysińska

 Pracownia Technologii i Materiałoznawstwa

dr Jarosław Kolec

Warsztaty

 

 

Termin: 22.04 –15.06

Miejsce prezentacji: Hol Legnickiego Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2  

Ekspozycja: 22.04 – 08.06, wt. – nd., godz. 11.00-18.00.  

 

 

 

 

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy