Ewa Effenberg: Red arrow

 

Wystawa prac absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, obecnie adiunktki w Pracowni Form Złotniczych prof. Andrzeja Bossa. Laureatka nagród oraz uczestniczka ponad 70 wystaw w kraju i poza granicami.  

 

 

 

Rozwój elementów uzbrojenia praczłowieka był odzwierciedleniem jego biologicznego i psychicznego doskonalenia się. Na epokę kamienia, zwaną paleolitem, przypada cała ewolucja człowieka, począwszy od form praludzkich, po człowieka współczesnego. Rozwój biologiczny postępował równolegle z rozwojem jego kultury i był procesem długotrwałym, sięgającym blisko 199 000 lat.

Człowiek, jako ten najdoskonalszy (jak dotąd) ze świata ssaków, obok broni zaczął wytwarzać cały szereg innych elementów materialnych, a także pozamaterialnych określonych m.in. systemem wierzeń religijnych.

 

 

Homo sapiens fossilis, pojawił się na terenach kontynentu europejskiego u schyłku starszej epoki kamienia. Dokonał on w zakresie uzbrojenia dwóch zasadniczych wynalazków. Lekkiego oszczepu, jako broni miotanej na znaczną odległość oraz wymyślił łuk. Broń dalekosiężna była dość rewolucyjnym rozwiązaniem na owe czasy i przez wielu badaczy uznana za „kamień milowy” w rozwoju cywilizacji. „Wyższy stopień dzikości” to słowa amerykańskiego etnologa Lewisa H. Morgana, który moment zastosowania łuku przyjmuje za jeden z elementów nowego etapu ewolucyjnego w pradziejach ludzkości.

Kolekcja strzał „Red arrow” powstała w wyniku fascynacji autorki bronią pierwotną, która była nieodłącznym atrybutem praczłowieka. Obróbka ręczna kamienia i kształtowane w ten sposób przedmioty takie jak pięściaki, noże, rylce, harpuny, ale przede wszystkim groty strzał wykonywane niegdyś z krzemienia, są dla niej wyjątkowym oraz inspirującym elementem pierwotnego oręża, a także stanowią o powstaniu kolekcji strzał, która jest symbolicznym odniesieniem do ewolucji i naszej odległej przeszłości.

 

 

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy