Tribute to Prof. Huml

 

Czy historia polskiej biżuterii współczesnej potoczyłaby się tak samo bez udziału Pani Profesor Ireny Huml? Być może, chociaż... pozwalam sobie w to wątpić. Nie mam za to wątpliwości, że dla recepcji i promocji polskiej współczesnej biżuterii artystycznej w Polsce w ostatnich pięćdziesięciu latach nikt inny nie uczynił tak wiele jak właśnie Ona. Próbując nazwać tę Jej rolę i dzieło, nie znajduję lepszego określenia niż „fenomen”.[…] „[P]rzypadek” Prof. Huml jest absolutnie wyjątkowy: przez całą swoją naukową drogę naukową nie tylko szeroko i wnikliwie badała współczesną biżuterię, lecz także niezwykle skutecznie i konsekwentnie ją popularyzowała, a nawet animowała ruch wystawienniczy wokół niej. Krytyczny język autorki nie tylko odsłaniał i unaoczniał każdemu odbiorcy wartości tkwiące w komentowanych dziełach, ale jednocześnie inspirował, utwierdzał lub zachęcał do zmiany myślenia artystów w ich twórczej aktywności. Nie sposób przecenić Jej dorobku popularyzatorskiego. To dzięki Niej słowo „srebro” stało się synonimem polskiej biżuterii współczesnej!

Zbigniew Kraska (ze wstępu do: Irena Huml ARS ARGENTI, Legnica 2014)

 

Wystawa dedykowana jest zmarłej w 2015 r. prof. Irenie Huml - historyczce i krytyczce sztuki, autorce kilkuset tekstów, artykułów i recenzji, która przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Galerią Sztuki w Legnicy i środowiskiem złotniczym.
 
Na wystawie znajdują się prace czternastu uznanych polskich artystów-złotników, o których twórczości prof. Irena Huml pisała w swoich publikacjach i których twórczość bardzo sobie ceniła.
 
 
Uczestnicy wystawy:

Andrzej Bandkowski, Andrzej Boss, Lucyna i Marek Nieniewscy, Jarosław Westermark, Antek Zaremski, Ewa Zaremska, Łukasz Zaremscy, Marcin Zaremski, Tomasz Zaremski, Jadwiga i Jerzy Zaremscy, Hanna i Jacek Zdanowscy.

  

Irena Huml

Prof. dr hab., historyk sztuki i krytyk. Autorka ok. 500 studiów, artykułów, recenzji w licznych krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych, wstępów do katalogów wystaw, rozdziałów w drukach zwartych oraz książek, m.in.: Polska Sztuka Stosowana XX wieku (1978), Współczesna Tkanina Polska (1989), Sztuka Przedmiotu, Przedmiot Sztuki (2003). Od czasu ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim związana była z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadziła seminarium doktoranckie Architektury Wnętrz i Rzemiosła Artystycznego. Należała do Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jurorka i autorka tekstów w legnickich konkursach. 

Osoba o wyjątkowych zasługach dla recepcji i promocji polskiego złotnictwa współczesnego i dla Legnickiego Festiwalu SREBRO, z którym związana była od samego początku srebrnych pokazów. Współpracowała z organizatorami w wielu rolach: inspirowała problematykę wystaw, doradzała, jurorowała, pisała teksty krytyczne do katalogów i artykuły, patronowała naukowo sesjom teoretycznym. W uznaniu Jej wkładu w LF SREBRO została odznaczona przez Radę Miasta Legnicy odznaką za Zasługi dla Miasta Legnicy.

 

Andrzej Bandkowski                               Andrzej Boss

 

 

Jarosław Westermark                              Marcin Zaremski

 

 

Łukasz Zaremski                                     Lucyna i Marek Nieniewscy

 

 

Antek Zaremski                                       Hanna i Jacek Zdanowscy

 

 

Ewa Zaremska                                         Jadwiga i Jerzy Zaremscy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Bądź na bieżąco, wpisz swój e-mail, a my będziemy powiadamiać Cię o aktualnych wydarzeniach.

 

Aktualności

 

 Legnicki Festiwal SREBRO 2020

 

Aktualności

 

 

 

 

 

Partnerzy